Svědomí a tento svět

25.02.2018

  "A bylo mu dáno srdce člověka" se dočteme v Bibli v případě jedné velmoci své doby, poté, co si dobyla celý tehdejší svět. Pak po ní nastoupila jiná velmoc. Většina lidí si automaticky spojuje číslo 666 se Satanem Ďáblem, což se jaksi samo sebou rozumí, ale ne mnoho z nich se podívá do oné knihy, aby zjistili, že se jedná o "číslo člověka". A v tom je ten kámen úrazu.

  V knihách Daniel a Zjevení se hovoří - a nejen v nich - o imaginárních zvířatech zastupujících každou jednotlivou konkrétní politickou velmoc potažmo celý politický nebo náboženský systém. Vše je o lhaní, pletichařeni, manipulaci ... zkrátka, jak získat co nejvíce lidí na tu svou správnou stranu (princip hodný/zlý). Když nejdou dobrovolně, tak na základě nátlaku, přičemž se vždy snaží srazit na kolena mnoha různými způsoby ty, kteří mají dar odhalovat skryté skutečnosti v pozadí. Jak umlčovat → zlehčování, zkreslování, ironie, provokace, pomlouvání, vyhrožování, vydírání, pronásledování, ekonomická likvidace a také i zabití (záleží na Bohu, co ostatním dovolí, tedy na místě a čase), a tak danou osobu veřejně znemožnit a izolovat od společnosti, aby lidem neposkytovala transparentní, poctivé informace.

  Když člověk, díky Bohu, není slabý a vnější tlak, aby došlo k rozkladu či ředění Pravdy, nefunguje, tak nastupují ti nejbližší (úzkostné životní starosti, soužení v těle kvůli partnerovi, falešní přátelé). To Satanu Ďáblovi vyhovuje, protože lidé se pod takovým nátlakem raději podvolí a většinou vyměknou ... a má je tam, kde je přesně chtěl mít.

Princip kapající vody. Nátlak [z] okolí bývá z počátku jemnějšího charakteru.

  Jako příklad za všechny uvedu stravovací zvyky, návyky. Existuje velké množství doporučení, co je dobré, špatné, zdravé, nezdravé stravování (a budou vám říkat, co smíte či nesmíte, a netýká se to jen způsobu stravování - 1Tim 4:1-5). A lidé naslouchají ... a dělají to. Řídí se těmito transparentními doporučeními od lidí i démonů. Je to dražší, drahé, než běžné základní potraviny. Na tvorbě těchto tzv. zdravých potravin, doplňků stravy či léků je založený celý byznys (výroba, doprava, skladování a prodej atd).

  A s tím souvisí, je nejdůležitější, množství finančních prostředků, které většinou nemáme, prostě se nám jich nedostává na to, co si myslíme, že potřebujeme, a tak, abychom uspokojili TO všechno (zdravá strava, léky, drogy [legální/nelegální], dovolená [doma/zahraničí], kvalitní věci [elektronika, elektro, auta, jiná technika, domy a mnoho jiných různých služeb či zboží), a jsme s tím vším tak spjatí, že si mnoho z nás nedokáže život bez těchto věcí ani představit, proto se snažíme chybějící finanční prostředky někde získat. Ale kde, kdy a jak?

  Na základě úmyslně vytvořených rozdílů lidé vidí, jak se jiným daří jinde lépe, a tak tam dojíždějí (Jak 4:13-17) či se rovnou odstěhují. Na cizí zahrádce travička zelenější. Slyšel jsem úsloví, že peníze leží na ulici a stačí se pro ně jen sehnout (?!) Vše, co většina lidí dělá, tato bezbřehá neskromnost (s jídlem roste chuť), je v konečném důsledku kořenem všeho zla ke škodě nás všech, zejména těch, kteří tímto způsobem života žít nechtějí.

  Stěhovat se samozřejmě nemusíme, máme přece internet. Nepřeberná nabídka finančních produktů, které se skutečnými hodnotami mají pramálo společného. Nic není vzdálenějšího pravdě. Že?! Proč tomu někdo ve Slovu říká "nespravedlivé bohatství"?!

  Již nejsou na prvním místě lidé, lidé [k] lidem, ale věci, potřeby, požitky lidem (učí nás "náš zákazník, náš pán" [pýcha - přemrštělá představa o sebe sama, vlastní důležitost spojená s povýšeností] → past) resp. toto všechno potřebujeme, potřebuji pro sebe. Toto vše okolo nás je mnohem důležitější, než my lidé samotní. Systém vytvořený a založený na pavučině nabídky a poptávky skutečných, domnělých a mnohdy až neskutečných potřeb (lži, nalhávání, manipulace) jde ruku v ruce spolu s kreditem (život na dluh), ničí nás všechny (1Tim 6:9-10).

  A protože rodina/firma je důležitější (ti ostatní později), tedy nejprve moje potřeby a potřeby mé rodiny jsou důležitější, než potřeby těch ostatních, a tak se většinou začíná dít jedna velmi zvláštní věc. Nastupuje na scénu svědomí. Jinak řečeno, skoro každý člověk má schopnost omlouvat to své malé zlo, ať je to cokoliv, protože neporušuji [v současné době] žádný zákon. A tak tedy dochází u jednotlivců k posunu mimo. Pokud se to stává celospolečenským problémem, tak vznikají války. Upozorňuji, že se jedná o vědomý a cílený způsob manipulace s lidmi ze strany autorit, aby vznikal pocit bezmocnosti z nemožnosti pomáhat někomu (tato služba je lidem cíleně brána či přinejmenším znemožňována). Oni sami jednou rukou vytvoří na nějakém místě problémy a druhou rukou se snaží "pomáhat". Dělají ze sebe, co nejsou a skrývají to, co ve skutečnosti jsou. Lavíruje se s informacemi kvůli manipulaci s lidskými pocity.

  Dalším problémem, který s tím velmi úzce souvisí, je tendence, snaha měnit lidi okolo sebe, aniž by dotyčná osoba začala nejprve u sebe sama (!), nehledě na to, že pokud se již měním, není [nezbytně] nutné měnit okolí, neboť s vnitřní změnou tak dochází k sebeuvědomění (sebereflexi) a vnitřní sebekontrole na základě skutečného poznání. Ti, kteří chtějí měnit lidi kolem sebe, jsou lidé dosti často s nízkým (žádným?) sebevědomím (svědomím?), a tímto způsobem a stylem života si zaplňují prázdnotu ve svém srdci a životě. Vylepšují si své vlastní ego! A svědomí (dar od Boha) zde nemá své místo! A právě takoví lidé vládnou v tomto světě. Protože se však umí přetvařovat (navenek se chovají normálně jako obyčejní lidé, aby získali jejich sympatie → herectví, přetvářka, lež).

  Svojí vlastní inteligencí, vyjadřováním a způsobem života klamou ty, kteří jim důvěřují. A tak jde většina lidí po široké cestě a jsou klamáni s plným vědomím toho, aniž by ve skutečnosti a doopravdy chtěli (možná naoko) nějakou skutečnou hmatatelnou změnu k lepšímu. Pokud ano, tak tedy jen takovou, aby to nenabouralo, nenarušilo TEN JEJICH vybudovaný životní standard, i když navenek samozřejmě prohlašují (proklamují) touhu po lepším zítřku/životě (pro ty ostatní → "přejme jim to") [čeří vody], ale ve skutečnosti to tak doopravdy nechtějí a dělají vše pro to, aby se tak nestalo. Proto všechno stojí na místě. Jinak řečeno mlátí prázdnou slámu. Hodně se mluví, ale neděje se to, co by se mělo dít. A když se něco děje/řeší, tak to není to, co by to mělo být, a když konečně ano, tak ne tím správným způsobem.

  Vzpomeňte si, prosím, každý sám za sebe tam kde bydlíte, o jakých problémech, které je třeba vyřešit, místní představitelé hovoří, ale pouze jen hovoří, ale jejich řešení je v nedohlednu? Takových uměle udržovaných, ať na místní, regionální, krajské, státní či mezinárodní úrovni, je velká spousta. Jsou úmyslně diverzifikovány do všech částí světa, aby vznikl dojem → naše/jejich ← problémy (jinak řečeno "toto není můj/náš problém", i když jej de facto vytvořili).

  Tento svět a lidé v něm [žijící pro něj] si ve skutečnosti a v/z hloubi svého srdce nic takového doopravdy nepřejí. Až na pár jednotlivců, což jsou velmi vzácné vyjímky. Každý známe ty své.

  Ten, kdo přesto všechno bude bojovat a snažit se měnit lidi okolo sebe svou vlastní vůlí a entuziasmem bez Otcovy a Kristovy pomoci, tak nebude mít nikdy úspěch. Bude dříve či později nespokojený, unavený. Dalo by se říci, že i zklamaný. Možná i vyhořený. Stává se to často.

  Co myslíte, proč Jehošua Kristus říká Pilátovi "mé Království není částí tohoto světa. Kdyby bylo, mí služebníci by přišli a za mně bojovali. Mé království však není částí tohoto světa." (Jan 18:35-36) a "Pánův otrok nemá bojovat" (2Tim 2:24, 23-26) ... ?!

  Co tedy znamená "nebýt částí světa" a "být odejitý z Velkého Babylónu"?! Pokud neodejdeme svým jednáním a svými skutky díky víře v Jehošuu Krista na základě doporučení a mnoha příkladů, ukazatelů od Boha Otce JHVH, tedy na základě lásky, z tohoto světa a náboženských systémů, tak každého takového z nás úplně zbytečně postihne "část z jeho ran", protože neuděláme li to, tak "se s ním podílíme na jeho hříších", a trest, který nás od Boha postihne, bude spravedlivý (Mat 7:13-14, 15-20, 21-23, 24-25, 26-27).

  Proto tedy více, než kdy dříve, rozjímejme a zkoumejme svá srdce na základě toulání ve Slovu spolu s modlitbami k Bohu jménem jeho Syna s prosbou o pomoc a vedení, jak správně uchopit svůj život a vést jej rozbouřenými vodami tohoto světa (1Tim 4:10, 16). A snad nám dá náš laskavý, milující Bůh a Stvořitel, tu sílu se oprostit od všech těchto věcí (Fil 4:6-7).


Není nic krásnějšího, než svoboda v Kristu na základě čistého svědomí

Toto vše, Vám, bratři a sestry, přeji z hloubi svého srdce


Boleslav Křišťál

tyrtai@email.cz


> zpět do sekce <